Login

politie biker

POCN BV is sedert enkele jaren actief op het gebied van bike-opleidingen. POCN adviseert diverse overheidsorganisaties bij de implementatie van bike-team binnen hun organisatie. De afgelopen tijd is de tendens waarneembaar dat steeds meer organisaties bike-teams gaan inzetten. Het biken heeft veel voordelen ten opzichte van het surveilleren per auto. De biker staat dichter bij de burger en is makkelijker aanspreekbaar. De biker heeft een grote actieradius en is vaak sneller te plaatse dan de collega met auto. De biker kan op plaatsen komen waar de auto niet kan komen.
Een belangrijk voordeel is het gezondheidsaspect waardoor het ziekteverzuim zal dalen. Daarnaast zien wij vaak dat de arbeidsvreugde toeneemt. Sommige organisaties schaffen zelfs minder voertuigen aan waardoor een besparing kan worden gerealiseerd.

Duur: afhankelijk van de wensen van de klant

 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Security en politie biker

POCN BV is sedert enkele jaren actief op het gebied van bike-opleidingen. POCN adviseert diverse overheidsorganisaties bij de implementatie van bike-team binnen hun organisatie. De afgelopen tijd is de tendens waarneembaar dat steeds meer organisaties bike-teams gaan inzetten. Het biken heeft veel voordelen ten opzichte van het surveilleren per auto. De biker staat dichter bij de burger en is makkelijker aanspreekbaar. De biker heeft een grote actieradius en is vaak sneller te plaatse dan de collega met auto. De biker kan op plaatsen komen waar de auto niet kan komen.
Een belangrijk voordeel is het gezondheidsaspect waardoor het ziekteverzuim zal dalen. Daarnaast zien wij vaak dat de arbeidsvreugde toeneemt. Sommige organisaties schaffen zelfs minder voertuigen aan waardoor een besparing kan worden gerealiseerd. 

Duur: afhankelijk wensen klant

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

erkend verkeerregelaar

 

 

Erkend  verkeersregelaar via Politie Opleidingen Centrum Nederland

 

Het verkeer in Nederland wordt steeds complexer. In toenemende mate is er behoefte aan verkeersregelaars die goed zijn opgeleid. Door Politie Opleidingen Centrum Nederland B.V. is een cursus ontwikkeld die voldoet aan alle eisen. Na deze training kunt u overal als verkeersregelaar worden aangesteld. De training wordt verzorgd door gekwalificeerde docenten met veel praktijkervaringen. Na het theorie examen moet u een praktijkexamen  afleggen.

Waaruit bestaat het praktijkexamen?
De kandidaat-verkeersregelaar toont zich tijdens het praktijkexamen gedurende 15 minuten bedreven in het op adequate en veilige wijze regelen van het verkeer op een kruispunt. Dit wordt aangetoond door het kiezen van de juiste positie(s) bij het geven van aanwijzingen aan de verkeersdeelnemers, tijdens het regelen van het verkeer op een kruising waar het verkeersaanbod, naar het oordeel van de examinatoren, gelijkmatig is verdeeld over de kruisende wegen en de intensiteit hiervan zodanig is dat bedoelde bedrevenheid in redelijkheid is vast te stellen.Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

 

Observatietraining

Beschrijving observatietraingen

 Politie Opleidingen Centrum Nederland heeft vanaf 2002 vele observatie opleidingen ontwikkeld en verzorgd. Deze observatie opleidingen werden in nauw overleg met de specifieke doelgroepen steeds op maat en op situatie geschreven. Steeds werd bij deze observatietrainingen gekeken naar de specifieke problematiek op het gebied van observatie en/of aanhouden en werden van daaruit de diverse modules aangepast en waar nodig nieuw ontwikkeld. De observatietrainingen werden steeds geschreven op de werkplek van de deelnemers en op deze locatie gegeven. Op deze manier houden wij onze opleidingen “up to date”. Zo werden teams van de Nationale Recherche, de Koninklijke Marechaussee, diverse Sociale Diensten, de Voedsel en Waren Autoriteit en diverse politieregio’s opgeleid op het A of B observatieniveau.  Onze docenten in ons programma Maatwerk In Observatie zijn autoriteiten op het gebied van observatie, arrestatie en beveiliging en hebben hun sporen ruimschoots verdiend binnen arrestatie- en observatieteams.

De observatietrainingen zijn voor zeer veel doelgroepen geschikt of geschikt te maken. U zal zien dat u veel effectiever wordt in uw werk en dat is tenslotte het doel. Indien u meer informatie over observatietrainingen wenst kunt u vragen naar A.Weijers. Hij kan al uw vragen het gebied van observatietraingen beantwoorden. Uiteraard kunt u ook een afspraak met hem maken om uw specifieke problematiek met hem te bespreken. Voor ieder probleem is een maatwerkoplossing mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Non politioneel gedrag

In de praktijk blijkt het voor opsporingsambtenaren erg lastig te zijn om niet op te vallen in hun omgeving. Zakkenrollers weten de opsporingsambtnaren feilloos aan te wijzen. Hierdoor is het werk van de opsporingsambtenaren vaak onvoldoende effectief. Door Politie Opleidingen Centrum Nederland zijn diverse trainingen ontwikkeld waarin dit cameleongedrag kan worden aangeleerd. In een aantal dagen weet u zich met uw team zodanig te bewegen dat u niet opvalt in uw omgeving. Daarnaast weet u uw subject onder controle te houden en uw waarnemingen te doen. Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.

De trainingen zijn geschikt voor:

-  politiemensen

- (sociaal)rechercheurs

- overige opsporingsambtenaren

- toezichthouders

 

Duur: afhankelijk wensen klant

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist