Login

Klachtenregeling

Politie Opleidingen Centrum Nederland

POCN B.V. heeft zich als particulier opleidingsinstituut, gespecialiseerd in opleidingen voor overheden en semi-overheden. Wij geven een groot aantal cursussen / trainingen op het gebied van opsporing en zaken die hiermee samenhangen, zoals agressie- en communicatietrainingen. Ook maken wij voor u cursussen op maat.

Onder onze klanten bevinden zich:

  • Politiekorpsen
  • Ministeries
  • Nutsbedrijven
  • Toezichthoudende instanties
  • Gemeenten
  • Koninklijke Marechaussee
  • Ziekenhuizen

Indien u een referentie van POCN wenst te spreken verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij het contact tot stand kunnen brengen.