Login

Klachtenregeling

Docenten en Adviseurs

POCN beschikt over een groot aantal docenten / trainers / adviseurs. Om bij POCN in dienst te treden moet men passen binnen de visie op opleiden van POCN.

U kunt van deze docent, trainer of adviseur verwachten dat hij / zij over relevante praktijkervaring beschikt voor de desbetreffende opleiding of training. Met name de praktijkgerichtheid van onze opleidingen wordt door onze klanten gewaardeerd.
Daarnaast moet de docent / trainer in staat zijn een plezierige sfeer te scheppen in de klas. POCN is er trots op te beschikken over docenten, trainers en adviseurs die binnen dit profiel passen. Onze docenten worden periodiek zowel juridisch als didactisch bijgeschoold.