Login

Klachtenregeling

Openbaar Vervoer Surveillant

De veiligheid in het Openbaar Vervoer is een steeds belangrijker wordend thema. Door Politie Opleidingen Centrum Nederland is in samenwerking met de RET en de gemeente Rotterdam, een cursus Openbaar Vervoer Surveillant ontwikkeld. Deze cursus is er op gericht de veiligheid in het Openbaar Vervoer te vergroten. De OV-surveillant is aangewezen als toezichthouder in het kader van de Wet Personenvervoer 2000. De opleiding heeft een duaal karakter. De cursus is ook voor andere vervoerders beschikbaar.

Klik hier voor meer informative.