Login

Klachtenregeling

POCN Maatwerk

POCN Maatwerk verleent advies- en capaciteits-management op het gebied van toezicht en handhaving. Heeft u binnen uw organisatie een vraagstuk binnen het domein toezicht en handhaving of bent u geïnteresseerd in een functie binnen deze vakgebieden, neem dan contact op met POCN Maatwerk. Met onze kennis en praktijkervaring kunnen wij u bijzonder goed van dienst zijn.

Onze visie op het domein toezicht en handhaving
De afstand tussen de burger en de overheid dient verkleind te worden. De subjectieve en objectieve veiligheid moet volgens ons vergroot worden door de inzet van toezicht & handhaving. Preventie is het uitgangspunt maar repressief optreden behoort ook tot de mogelijkheden.

Zie www.pocnmaatwerk.nl