Login

Sanctionerend optreden BOA

Deze training maakt onderdeel uit van het permanente her-en bijscholingsprogramma voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Inhoud:

- theorie combibon
- praktijkoefeningen
- gespreks-en benaderingsthechniek

Doelgroep: BOA

Cursusduur: 1 dag

Max aantal deelnemers: 8

Er wordt geoefend met een professionele acteur conform het examen. Deze training is ook geschikt voor mensen die een schriftelijke cursus BOA volgen maar een dag willen oefenen ter voorbereiding op het examen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen mert Mr. M.Kriekaart