Login

Zij-instromers politie

POCN heeft in opdracht voor de politie een opleiding voor zij-instromers ontwikkeld. De cursus is geschikt voor cursisten met een HBO of WO opleiding.
De cursus gaat al vrij snel naar het niveau van de Hulp-officier van justitie.

 

Inhoud van de opleiding

- opbouw van ons rechtssysteem
- plaats strafrecht binnen ons rechtssysteem
- formeel en materieel strafrecht
- verhouding strafrecht en bijzondere wetten
- nemo tenetur beginsel
- rechtsbijstand en Salduz
- kennelijk leugenachtige verklaring en intrekking verklaring
- rol opsporingsambtenaar, OvJ en rechter
- het driehoeksoverleg
- de gang van proces-verbaal
- bevoegdheden strafvordering
- BOB-wetgeving
- analyse van een strafzaak
- dossieropbouw
- beslissingsmodel rechter

Duur opleiding: 10 dagen

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij mr. M.kriekaart.