Login

Informatiebeveiliging

Doelstelling: Na afloop van deze training is de cursist in staat om:

- Imagoschade a.g.v. oneigenlijk gebruik van kritische informatie te voorkomen
- Vertrouwelijke informatie te definiëren en weet er veilig mee om te gaan
- Waardepapieren te definiëren en echtheidskenmerken te herkennen
- Processen met kritische informatie te herkennen
- Vals geld te detecteren
- Zich op social media te wapenen tegen identiteitsfraude .

 

Doelgroep: Alle medewerkers die uit hoofde van hun functie betrokken zijn bij de verwerking van kritische informatie.


Inhoud:
- De ontwikkeling van informatiebeveiliging
- Waarde, waardepapieren en vertrouwelijke informatie
- Documentclassificatie
- Wet en regelgeving
- Fraudebestendigheid en authenticiteit
- Identiteitsdocumentcontrole en herkenning - Vals geld controle
- Eigen bijdrage aan informatiebeveiliging
- Social media en beschadigingcampagnes

Cursusduur: 2 dagdelen