Login

Identiteitsdocumentencontrole NVGTK

Doel: Na afloop van de cursus Is de cursist in staat identiteitsdocumenten op hun echtheid te controleren.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Herkennen van valse en/of vervalste identiteitsdocumenten
 • Wet op de Identificatieplicht
 • Controlemethodiek toepassen op identiteitsdocumenten
 • Raadplegen aanwezige informatiebronnen
 • Echtheidskenmerken identiteitskaarten, paspoorten
 • Echtsheidskenmerken diverse verblijfsdocumenten vreemdelingen
 • Waardedocumenten, papier
 • Druktechnieken
 • Aandacht voor data en fotobeveiligingen
 • Onderzoeken van een waardedocument
 • look a likes
 • handelen conform de geldende afspraken en/of procedures
 • procedures meldgedrag objectieve en subjectieve indicatoren
 • Gebruikmaking van hulpmiddelen, te weten:
  • Scheerlicht, doorzichtlicht, retro-reflectielicht
  • Ultraviolet licht
  • Loepje
  • Uitleg en gebruik van de Retroviewer

Doelgroep:

 • Medewerker NVGTK die te maken krijgt met (valse) documenten.

Cursusduur: 2 dagdelen.

Maximaal aantal deelnemers: 12