Login

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Doel BOA-cursus : Na afloop van de cursus kent de cursist de inrichting van de Nederlandse staat, kent de cursist de bevoegdheden van een opsporingsambtenaar en is de cursist in staat  een combi bon uit te schrijven middels toepassing van de juiste gedrags-en benaderingstechnieken die gelden voor de BOA.

Read More

 Inhoud BOA-cursus:

  • Staatsinrichting
  • Organisatie rechterlijke macht                                          
  • Organisatie politie
  • Besluit BOA
  • Ambtsmisdrijven
  • Diverse strafbare feiten
  • Bevoegdheden opsporingsambtenaren
  • Opmaken combi bon
  • gedrags-en benaderingstechnieken

Doelgroep:

  • Medewerkers (buitengewoon opsporingsambtenaren) die de bevoegdheid dienen te hebben een proces-verbaal op te maken.

Cursusduur: 8 dagen voor de volledige cursus of 6 dagen voor een herhalingscursus.

Maximaal aantal deelnemers: 20

Studiebelasting: 100 uur

Niveau: MBO 3

Examinering: 50 mc vragen en schrijven combibon

Diplomering: erkend certificaat afgegeven door Exth

Cursusmateriaal: Wordt verstrekt door POCN en wordt eigendom cursist