Login

Bedrijfsopvangteam

Doel: Na afloop van de cursus kent de cursist de opzet en werkwijze van een bedrijfsopvangteam, is de cursist bekend met het begrip trauma, op de hoogte van de effecten van de posttraumatische stressstoornis, weet de cursist om te gaan met belastende informatie, is de cursist bekend met diverse gesprekstechnieken en kan deze toepassen.

 

 Inhoud cursus:

  • Plaats van het BOT in de organisatie
  • Registratie van informatie
  • Inzetcriteria
  • Omgang met vertrouwelijke informatie
  • Diverse gesprekstechnieken
  • Gevoelsreflecties
  • Positief etiketteren
  • Coping strategien
  • Parafraseren-spiegelen-samenvatten

Doelgroep:

  • Brandweer, politie, GG&GD, NS personeel, gemeente personeel

Cursusduur: 4 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 10

 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist