Login

Cursus cameratoezicht

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat afwijkend/verdacht gedrag te herkennen, kan de cursist een signalement opnemen, berichten zakelijk en duidelijk doorgeven aan de meldkamer, de (privacy) wetgeving op het gebeid van cameratoezicht toepassen, gaat de cursist integer om met het gebruik van de camera, is de cursist in staat een journaal aan te leggen en in staat het examen van de SVPB met goed goed gevolg af te leggen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Strafbare feiten ( strafbepaling, deelneming, poging, voorbereiding en diverse strafbare feiten )
 • Toepassing en beroepen ( wettelijk kader, cctv als preventief middel, publiek en privaat domein, belang doel cctv, signaleren incidenten, herkennen personen, incidentanalyse, camerabeelden als bewijs, bevoegdheden, voorwaarden, bewaartermijnen )
 • Werken binnen wettelijke kaders ( rechterlijke macht, de lokale driehoek, privacywetgeving, wbp, cbp, wpol, heimelijk cameragebruik )
 • Effectief waarnemen ( eisen beeldkwaliteit, plaatselijke bekendheid, signalementenleer, gebruiksmogelijkheden systemen cctv, cognitieve lock-up )

Doelgroep:

 • Medewerkers die belast worden met cameratoezicht in publieke ruimten.

Cursusduur: 3 dagen incusief SVPB examen

                     2 dagen zonder examen

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met A.Weijers

 

Studiebelasting: 12 uur

Niveau: MBO 2

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

examinering : SVPB

 

Observatiecursus (Maatwerk in Observatie- A)

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat een professionele (voet)observatie uit te voeren.

 

 Inhoud observatiecursus:

 • SCAB (Situations Concerning Adaptive Behaviour/non politioneel gedrag
  )
 • Driehoeksvoetensysteem (ABC)
 • GEOBS (Geografisch Statische Observatie)
 • Observatiecommunicatie
 • Observaties op speciale locaties
 • Observatie vanuit o.a. een postbus.
 • Voorwaarden voor een observatie vanuit een vaste post.
 • Gebruik van portofoons en/of babbelbox
 • Uitvoeren van professionele observaties
 • In het openbaar vervoer (optioneel)
 • Eenvoudige aanhoudingstechnieken (optioneel).
 • Juridische kaders bij gebruik foto/video
 • Tijdens stelselmatige observaties (optioneel)

Doelgroep:

 • (particulier) onderzoeker, (persoons)beveiliger

Cursusduur: 5 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 6

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

U kunt vragen naar Andre Weijers

Security awareness

Voor de beveiliger heeft POCN een compacte training ontwikkeld die zal bijdragen aan het bewuster omgaan met de onderstaande onderwerpen. De security awareness van de beveiliger wordt vergroot en de beveiliger zal in de praktijk beter om kunnen gaan met agressie, geweld en intimidatie. De beveiliger krijgt praktische handvatten waardoor zijn veiligheid beter wordt gewaarborgd. Ook wordt er tijdens de training aandacht besteed aan het debrieffen van een incident. Uitgangspunt is dan wat het incident heeft gedaan met het gevoel van de beveiliger. Vanuit daar wordt gekeken naar het optreden en hoe het handelen van de beveiliger kan worden aangepast naar een volgende situatie. Deze methodiek heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Het vergroot het zelfvertrouwen van de beveiliger en zal het ziekteverzuim aanmerkelijk omlaag brengen.
 
 
De onderwerpen op de trainingsdag :
- security awareness
- zakelijk portofoongebruik
- attitude
- klantvriendelijk communiceren en deëscalerend communiceren
- omgaan met abc gedrag
- omgaan met d gedrag
- veilig werken, risico analyse en deëscalerend handelen
- fysieke en mentale fitheid
- Debrieffing
 
Op het gebied van security awareness, zakelijk portofoongebruik, attitude, communicatie, omgaan met agressie, veilig werken  en fysieke en mentale fitheid heeft POCN zeer veel ervaring. Wij zijn er trots op om opleider te zijn bij  o.a. de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de RET Rotterdam, diverse deurwaarderkantoren, de politie, de Koninklijke Marechaussee, sociale diensten, diversen gemeenten, ziekenhuizen en scholen en de Douane.
 
 
Onze docenten komen uit de praktijk. Wij merken dat de deelnemers aan onze trainingen het zeer waarderen dat er vanuit die ervaring en praktijk wordt les gegeven.
 
Duur training: 1 dag
 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Beveiliger Ziekenhuis

Beveiligers in ziekenhuizen krijgen in toenemende mate te maken met verbale en fysieke agressie. Niet elke beveiliger kan daar op een adequate manier mee om gaan. Het Politie Opleidingen Centrum Nederland heeft speciaal voor deze doelgroep de training veilig werken voor de beveiliger ziekenhuis ontwikkeld. Tijdens deze dagen wordt er, naast de theorie, geoefend met praktijk scenario’s met behulp van een professionele acteur. De vertaalslag naar de praktijk is hierdoor optimaal.

 Door POCN is de zgn. geweldslijn ontwikkeld. De volgende punten maken deel uit van onze geweldslijn en zijn opgenomen in de training :

-       Attitude
-       De-escalerend communiceren
-       Zakelijk portofoongebruik
-       Risico analyse
-       De-escalerend handelen

Belangrijke onderwerpen in onze trainingen zijn de risico analyse en veilig werken. Er zijn voor deze trainingen scenario’s ontwikkeld zodat de cursist in een realistische setting getraind wordt. Wij verwachten van de cursist dynamisch denkvermogen (actie-intelligentie ) en flexibiliteit. Wij vinden het belangrijk dat de cursist wordt getraind op de volgende punten :

-       het observatievermogen
-       alert reageren
-       het toepassen van communicatieve en eventueel fysieke vaardigheden.

 

Doelgroep: beveiliger met enige ervaring

Duur: 2 dagen    

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : beveiliger 2 of studerend voor beveiliger 2

Niveau: MBO 2

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist