Login

Commandant observatiesectie

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat om leiding te geven aan een observatieteam tijdens een actie.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Briefing vooraf aan actie
 • Multitasking (observeren rapporteren,communiceren)
 • Sturing geven tijdens een actie
 • Tactiek
 • Communicatie vanuit commando auto
 • Communicatie met achterban (centraal post / tapkamer)
 • Leiding geven aan evaluatie

De deelnemers hebben zelf met goed gevolg een observatieopleiding op B of C niveau gevolgd en hebben bij voorkeur ook enige praktijkervaring.

Doelgroep:

 • Rechercheurs die geacht worden tijdens observatieacties leiding te geven aan een sectie observanten.

Cursusduur: 6 dagen. Deze vinden gefragmenteerd plaats. De opleiding vindt plaats tijdens de “rode draad” oefeningen van een MIO-B of MDOT.

Maximaal aantal deelnemers: 2

Trainmarshal

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat om op of nabij stations en op treinstellen een professionele observatie te doen en tot een veilige en goede aanhouding te komen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Verkenningen
 • Teamwork
 • Rolverdeling tijdens acties (observaties, aanhouding en overdracht)
 • Basis dynamische- en statische voetobservatie
 • Driehoeksvoetensysteem (ABC)
 • SCAB
 • GEOBS
 • Observatiecommunicatie
 • Aanhoudingstechnieken
 • Samenwerking met andere observatie eenheden

Doelgroep:

 • Opsporingsmbtenaren belast met de veiligheid op of nabij stations en treinstellen van de Nederlandse spoorwegen of ander openbaar vervoer, alsmede op bussen en metro's.

Cursusduur: 10 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 10

 

 

 

Camouflagetraining

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de principes van goede camouflage en kan deze principes ook toepassen.

Read More

Inhoud cursus:

 • Attributen en kleding voor camouflage
 • Verschillende omgevingen
 • Statisch gecamoufleerde posities
 • Korte versus lange camouflage acties
 • Bewegende, naderende camouflage acties
 • Communicatie tijdens camouflage acties

Doelgroep:

 • Opsporingsambtenaren die tijdens observatie acties camouflagetechnieken moeten inzetten om tot een professioneel resultaat te komen.

Cursusduur: De cursuslengte varieert van 2 tot 15 dagen, afhankelijk van vraagstelling.

Maximaal aantal deelnemers: 12


 

 

 

Observatie en milieuverkenning CIE rechercheur

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat om de

Read More

 Inhoud cursus:

 • SCAB, het aannemen van de omgevingskleur
 • Verkenning
 • Contra-observatie
 • Bedrog in gesprekssituaties
 • Contact met omgeving

Doelgroep:

 • Rechercheurs werkzaam bij de Criminele Inlichtingen Eenheid.

Cursusduur: De cursuslengte varieert van 1 tot 2 weken, afhankelijk van de vraagstelling.

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

 

 

OBSCAN (herhalingscursus observatie)

Doel: Na afloop van de cursus zijn de kennis, vaardigheden en samenwerking van een observatieteam aangescherpt.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Samenwerking
 • Voorbespreken
 • Evaluatie

Tijdens de feitelijke observatieactie komen alle praktijkaspecten aan de orde die door de opdrachtgever worden aangedragen. Dit kunnen zowel specifieke acties zijn, maar ook specifieke locaties, waarmee in de praktijk problemen worden ondervonden.

Doelgroep:

 • Rechercheurs met een certificaat observatie op B of C niveau.

Cursusduur: 2 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: Een observatiegroep, zoals die in de dagelijkse praktijk een actie doet.