Login

Commandant observatiesectie

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat om leiding te geven aan een observatieteam tijdens een actie.

Read More

 Inhoud cursus:

  • Briefing vooraf aan actie
  • Multitasking (observeren rapporteren,communiceren)
  • Sturing geven tijdens een actie
  • Tactiek
  • Communicatie vanuit commando auto
  • Communicatie met achterban (centraal post / tapkamer)
  • Leiding geven aan evaluatie

De deelnemers hebben zelf met goed gevolg een observatieopleiding op B of C niveau gevolgd en hebben bij voorkeur ook enige praktijkervaring.

Doelgroep:

  • Rechercheurs die geacht worden tijdens observatieacties leiding te geven aan een sectie observanten.

Cursusduur: 6 dagen. Deze vinden gefragmenteerd plaats. De opleiding vindt plaats tijdens de “rode draad” oefeningen van een MIO-B of MDOT.

Maximaal aantal deelnemers: 2