Login

Aan het werk via POCN

POCN zet zich in om mensen aan het werk te krijgen als ze een cursus hebben gevolgd. Deze maand hebben 6 personen die de cursus verkeersregelaar hebben gevolgd werk gevonden via POCN. Een leuk succes waar we trots op zijn. Indien u interesse heeft voor dit project, voor uzelf of uw organisatie neem dan contact op met Menno Kriekaart  via nr 0181-660721.