Login

Agressietraining

Doel: Na afloop van de cursus kan de cursist op professionele wijze met agressie om te gaan, diverse vormen van agressie te benoemen, communicatieve vaardigheden toe te passen bij diverse vormen van agressie en zijn/haar kwaliteiten te gebruiken in relatie tot agressie.

Read More

 Inhoud agressietraining:

 • Het benoemen van agressie
 • Omgaan met soorten agressie
 • Het belang van de eerste indruk
 • attitude
 • Benoemen en onderkennen groepsgedrag
 • Waarnemen en interpreteren
 • klantvriendelijke communicatie
 • Slecht nieuwsgesprek
 • Grenzen stellen en omgaan met spanning
 • Praktijksimulaties met behulp van acteurs
 • Kernkwadranten
 • Protocol omgaan met agressie en geweld
 • debriefing
 • Doel aanpak analyse

Doelgroep:

 • Iedereen die  te maken krijgt met agressie.

Cursusduur: 2 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 12

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

 

Security biker

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat om de visie en inzetcriteria te verwoorden, een tactisch stappenplan toe te passen om zo veilig mogelijk de professie van biker te kunnen uitoefenen, de technische vaardigheden van het fietsen situationeel te kunnen toepassen, tactisch en veilig door het verkeer te fietsen onder verzwaarde omstandigheden, de bikeprocedures zowel technisch als tactisch toe te passen tijdens de casu

 

 Inhoud cursus:

 • Fietstechniek
 • Onderhoud
 • Samenwerking
 • Benaderingstechniek
 • Bijzondere verrichtingen
 • Veiligheid

Doelgroep:

 • aankomend bikers.

Cursusduur: 4 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 6

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

 

 

Camouflagetraining

Doel: Na afloop van de cursus is cursist bekend met de principes van goede camouflage en is de cursist in staat deze principes toe te passen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Attributen en kleding voor camouflage
 • Principes van camouflage
 • Verschillende omgevingen
 • Statische gecamoufleerde posities
 • Korte versus lange acties
 • Bewegende (naderende)
 • Gecamoufleerde acties
 • Communicatie

Doelgroep:

 • Opsporingsambtenaren en rechercheurs die tijdens observatieacties camouflagetechnieken moeten inzetten om tot een professioneel resultaat te komen.

Cursusduur: Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever duren de camouflagetrainingen 2 dagen tot 15 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

 

Bedrijfsopvangteam

Doel: Na afloop van de cursus kent de cursist de opzet en werkwijze van een bedrijfsopvangteam, is de cursist bekend met het begrip trauma, op de hoogte van de effecten van de posttraumatische stressstoornis, weet de cursist om te gaan met belastende informatie, is de cursist bekend met diverse gesprekstechnieken en kan deze toepassen.

 

 Inhoud cursus:

 • Plaats van het BOT in de organisatie
 • Registratie van informatie
 • Inzetcriteria
 • Omgang met vertrouwelijke informatie
 • Diverse gesprekstechnieken
 • Gevoelsreflecties
 • Positief etiketteren
 • Coping strategien
 • Parafraseren-spiegelen-samenvatten

Doelgroep:

 • Brandweer, politie, GG&GD, NS personeel, gemeente personeel

Cursusduur: 4 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 10

 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

 

Fysieke weerbaarheid

Doel: Na afloop van de cursus beschikt de cursist over vaardigheden om fysiek handelen te voorkomen en is de cursist in staat zichzelf te verdedigen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Door (fysieke) houding voorkomen van situaties waarbij fysiek handelen noodzakelijk is
 • Omgaan met stress-situaties
 • Zelfverdedigingstechnieken
 • Praktijksimulaties

Doelgroep:

 • Medewerker die tijdens zijn/haar werk te maken krijgt met vormen van fysiek agressief gedrag.

Cursusduur: Afhankelijk van de doelgroep. Kan in combinatie worden verzorgd met training mentale weerbaarheid.

Maximaal aantal deelnemers: 15

 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist